Cookies

Cookies

På Silverglöd använder vi cookies för att anpassa sajten och göra den mer användarvänlig för dig som besökare. Med cookies får vi information om hur sajten används och kan på så sätt erbjuda bästa möjliga kundupplevelse.

Vad är cookies?

En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas och vid senare besök, hämtas från besökarens dator eller datorliknande enheter, t. ex. mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program. Om du inte vill att din dator ska lagra cookies kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare så att dessa inte tillåts men då kommer vissa delar av Silverglöd inte att kunna användas. Vill du läsa mer om cookies, gå in på www.minacookies.se

Vad är GDPR?

Inledning
GDPR gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 MAJ 2018. Förordningen innebär förändringar för de som behandlar personuppgifter.

Behandling av personuppgifter
För att kunna uppfylla rättsliga skyldigheter kopplade till ditt köp eller serviceärende (såsom skyldigheter enligt bokförings- och skattelagstiftningen) behandlar Silverglöd, i egenskap av personuppgiftsansvarig, nödvändiga personuppgifter. De personuppgifter som kan komma att behandlas för detta ändamål är ditt namn, personnummer, folkbokförings-/fakturaadress, telefonnummer, e-postadress, uppgifter som är kopplade till förfrågningar, reklamationer eller liknande kontakt med Silverglöd, samt uppgifter som lagras i cookies på webbplatsen.

Silverglöd vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som Silverglöd behandlar avseende dig. Dina uppgifter kommer inte att användas för direktmarknadsföring eller lämnas ut till tredjepart i marknadsföringssyfte. Uppgifterna kan dock komma att delas med externa leverantörer (t.ex kreditupplysningsföretag) kan få tillgång till dina personuppgifter enbart för att uppfylla någon rättslig skyldighet eller för att upprätthålla eller tillämpa våra köpevillkor.

Den registrerade har rätt att begära registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad. Personuppgiftsansvarig är skyldig att på begäran av den registrerade rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du kan givetvis inkomma med klagomål avseende personuppgiftsbehandlingen till Silverglöd, men du har även alltid en rätt att inkomma med klagomål till Datainspektionen. Den registrerade har också rätt att på begäran få sina uppgifter raderade.

Personuppgifter som är nödvändiga att spara för hantering av garantiåtaganden och eventuella reklamationsärenden kommer att sparas i tre (3) år, eller så länge en garanti eller ett ärende pågår. Personuppgifter som är nödvändiga att spara för bokföringsändamål kommer att sparas i sju (7) år från utgången av det kalenderår då aktuellt räkenskapsår avslutats.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen